Zarządzenie Nr 162/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651;z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 162/12 (PDF, 160,97 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 162/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-14