Zarządzenie Nr 163/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

     Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 – 2025 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 163/12 (PDF, 382,81 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 163/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-15