Zarządzenie Nr 164/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2013r.

     Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały  budżetowej i szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu oraz  Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. projekt budżetu gminy  na  2013 rok, w formie  projektu  uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 164/12 (PDF, 1,04 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2013r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-15