Zarządzenie Nr 165/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa pomocy edukacyjnych - doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach realizacji projektu „Dla każdego coś dobrego”

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Dostawa pomocy edukacyjnych - doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach realizacji projektu "Dla każdego coś dobrego", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Kamil Markiewicz - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 165/12 (PDF, 156,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa pomocy ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-15