Zarządzenie Nr 166/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonać sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace o numerze rejestracyjnym BSI N460, sprawnego technicznie, kompletnego.

2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego (trzeci przetarg).
3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
4. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 9000,00 zł  (słownie:dziewięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodnicząca komisji,
2) Ewa Klimaszewska - członek komisji,
3) Wojciech Niewiński - członek komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

 

Załączniki do treści

  • 166/12 (PDF, 167,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 166/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-11-22

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-11-22

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-11-22

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-11-22