Zarządzenie Nr 167/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji d/s kontroli realizacji umowy najmu nieruchomości w Tokarach przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "PURMIA".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję w składzie:

1. Piotr Wysocki - Przewodniczący.
2. Halina Mirowska - Członek.
3. Hackiewicz Barbara - Członek.
4. Marta Patrycja Koroluk- Członek.

§ 2.  Protokół z kontroli Komisja przedstawi Wójtowi po zakończeniu prac.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

  • 167/12 (PDF, 151,92 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Wójta Gminy Mielnik nr 167/12 z dn. 23.11.2012r. w sprawie powołania komisji d/s kontroli realizacji umowy najmu nieruchomości w Tokarach przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "PURMIA"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-11-23

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-11-23

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-11-23

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-11-23