Zarządzenie Nr 76/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie usługi na rozbiórkę budynku mieszkalnego drewnianego oraz budynku gospodarczego, drewnianego wraz z usunięciem pozyskanego drewna oraz uporządkowania placu budowy na działce geod. 5900 położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 176”.

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie usługi na rozbiórkę budynku mieszkalnego drewnianego oraz budynku gospodarczego, drewnianego wraz z usunięciem pozyskanego drewna oraz uporządkowania placu budowy na działce geod. 5900 położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 176” zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie: 

1) Dariusz Romaniuk- przewodniczący Zespołu Roboczego, 
2) Karol Dobrzaniecki- sekretarz Zespołu Roboczego, 
3) Ewa Klimaszewska- członek Zespołu Roboczego. 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 76/12 (PDF, 61,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-09