Zarządzenie Nr 77/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłowo

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłowo.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek - Przewodniczący
2) Wojciech Niewiński - Członek
3) Zbigniew Sawczuk - Członek

§ 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 11 stycznia 2012 roku.

2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 77/12 (PDF, 55,84 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 77/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłowo

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-10