Zarządzenie Nr 78/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §12 uchwały Rady Gminy Mielnik Nr IV/21/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż 3 lata (Dz. U. Woj. Podl. z 2003r. Nr 38, poz. 851) i uchwały Rady Gminy Mielnik Nr IV/13/11 z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż 3 lata (Dz. U. Woj. Podl. Nr 35, poz. 488) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam nabyć na rzecz Gminy Mielnik nieruchomość położoną w Maćkowiczach, obejmującą niezabudowaną działkę gruntu Nr 93/6 o pow. 0,6000 ha z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach.

§ 2. Nabycie nieruchomości następuje w celu wykonania zadań własnych gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 78/12 (PDF, 55,86 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 78/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-12