Zarządzenie Nr 79/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 rok

     Na podstawie podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik określonego Zarządzeniem Nr 15/11 Kierownika Gminy Mielnik z dnia 25 sierpnia 2011r oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Urzędu.

2) Inspektorowi ds kadrowych - w zakresie prawa pracy w jednostkach organizacyjnych przestrzegania postanowień.

3) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej określonej w ustawie o finansach publicznych oraz o podatkach i opłatach lokalnych.

4) Referentowi ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa - w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

5) Inspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami - w zakresie realizacji zadań utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 79/12 (PDF, 65,61 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 79/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-23