Zarządzenie Nr 81/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kudelicze i Stankowicze.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będzie udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące zmiany rodzaju miejscowości inną niż wymieniona w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. (Dz. Urz. M.A.G.T. i O.Ś. Nr 4, poz. 9).

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na ogłoszonych zebraniach zwołanych przez Wójta w miejscowościach:

Stankowicze - w dniu 26 stycznia 2012r. o godz. 16 00 ,

Kudelicze - w dniu 07 lutego 2012r. o godz. 17 00 .

§ 4. Protokół z konsultacji przekazać Wójtowi Gminy po ich zakończeniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 81/12 (PDF, 60,58 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 81/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-25