Zarządzenie Nr 85/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,, Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik"

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,, Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik" zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Iwona Paździora-Patkowska - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Ewa Klimaszewska- członek Zespołu Roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 85/12 (PDF, 60,7 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 85/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-02-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-03