Zarządzenie Nr 88/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mielniku”

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mielniku”,zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk – przewodniczący zespołu,
2) Ewa Klimaszewska – sekretarz zespołu,
3) Kamil Markiewicz – członek zespołu.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 88/12 (PDF, 61,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 88/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-02-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-16