Zarządzenie Nr 89/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

     Na podstawie art. 7 i art. 8, pkt 1 i art. 23, pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póżń. zm.) oraz uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mielnik na lata 2011-2015" zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Stawka bazowa czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 2,50 zł

2. Określona w ust. 1 stawka czynszu ulega obniżeniu z powodu:

1) brak gazu ziemnego, sieciowego o - 0,05 zł
2) brak centralnego ogrzewania o      - 0,05 zł
3) brak kanalizacji o                            - 0,05 zł
4) braku centralnie ciepej wody o       - 0,05 zł

§ 2. Stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezjii, łowiectwa i rybactwa.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od 1kwietnia 2012 roku. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 89/12 (PDF, 59,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 89/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-05