Zarządzenie Nr 90/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,, Konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku”.

     Na podstawie art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Sąd Konkursowy do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,,Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku” zwanym dalej Sądem Konkursowym w składzie:

1. mgr inż. arch. Andrzej Skopiński – przewodniczący Sądu Konkursowego,
2. mgr Irena Wysocka – członek Sądu Konkursowego,
3. dr Michał Paweł Bogacki – członek Sądu Konkursowego,

§ 2. Organizację pracy Sądu Konkursowego określono w Regulaminie Konkursu, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Mielnik 7 marca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 90/12 (PDF, 62,28 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 90/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,, Konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-09