Zarządzenie Nr 91/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługa opracowania adaptacji typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb gminy Mielnik w ramach zadania "Budowa "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mielniku" (budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie gminy Mielnik”.

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie ,,Usługa opracowania adaptacji typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb gminy Mielnik w ramach zadania "Budowa "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mielniku" (budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie gminy Mielnik” w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 91/12 (PDF, 279,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (treść zarządzenia wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-21