Zarządzenie Nr 92/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa wykonania dokumentcji niezbędnej do uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa przejścia rowerowo-pieszego (kładki) przez rzekę Bug w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000"

    Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa wykonania dokumentcji niezbędnej do uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa przejścia rowerowo-pieszego (kładki) przez rzekę Bug w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Kamil Markiewicz- członek Zespołu Roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 92/12 (PDF, 65,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa wykonania ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-21