Zarządzenie Nr 93/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone samochodem specjalistycznym DMC z urządzeniem ssąco-płuczącym

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz uchwały Nr XVIII/99/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147, poz. 1722 z 25 czerwca 2003r.) zarządzam co nastepuje:

§ 1. 1. Ustalam  następująca cenę za świadczoną usługę samochodem specjalistycznym DMC z urządzeniem ssąco-płuczącym:

1) od godz. 7:00 do godz. 15:30 - 210,00 zł /godz
2) od godz. 15:30 do godz. 7:00 - 223,00 zł/godz

2. Roboczogodzina pracy sprzętu w dni wolne od pracy i święta za każdą rozpoczetą godzinę - 223,00 zł/godz
3. Usługa świadczona poza granicami Gminy Mielnik za każdy przejechany km. - 3,50 zł/km

§ 2. Ustalone ceny są cenami netto, do ktorych doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 93/12 (PDF, 62,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone samochodem specjalistycznym DMC z urządzeniem ssąco-płuczącym

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-23