Zarządzenie Nr 96/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

     Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierownika GOPS, przypadające do wypłaty w danym miesiącu z uwzględnieniem składników wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- dodatek funkcyjny.

§ 2. Ustalam maksymalne wynagrodzenie w kwocie 6 000,00 zł brutto.

§ 3. Z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 96/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2012r. traci moc Zarządzenie Nr 100/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 września 2010r w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 96/12 (PDF, 61,86 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-26