Zarządzenie Nr 98/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94; ze zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Pana Michała Pawła Bogackiego na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. 

§ 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2017 roku. 

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji na okres oznaczony w § 2. 

§ 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 98/12 (PDF, 62,47 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-03-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-03-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-03-30