Zarządzenie Nr 99/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 32/11 w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy

     Na podstawie Uchwały Nr XVIII/99/05 z dnia 24 maja 2005r. Rady Gminy Mielnik w sprawie powerzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1722 z 20 czerwca 2005r) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 32/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lipca 2011r. w  sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy wprowadza się zmianę treści § 1 poprzez dodanie ust. 5 o brzmieniu:  

„5. Jednostki organizacyjne gminy z tytułu wynajmu autobusu obciążane są kosztami zwrotu zużytego oleju napędowego przyjętego zgodnie z normą zużycia paliwa wynoszącego 25,7l na 100 km. Należności z tytułu zwrotu kosztów paliwa nie sa odprowadzane na rachunek budżetu gminy.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 99/12 (PDF, 61,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 99/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 kwietnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr 32/11 w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-05