Zarządzenie Nr 85/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie świetlicy wiejskiej w Homotach.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Barbara Warszycka - Przewodniczący
2) Zbigniew Sawczuk - Członek
3) Mirosław Kadej - Członek

§ 3.  1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 15 lutego 2010 roku.
2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego 2010 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 85/10 (PDF, 110,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-10