Zarządzenie Nr 102/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

     Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157. poz. 1240), § 13 ust. 1 uchwały Nr XXIX/132/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2010 oraz § 11 i § 12 uchwały Nr XXXIII/154/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2010r. pożyczkę długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000zł (słownie: dwa miliony złotych) na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - I etap oczyszczalnia".

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata zaciągniętej pożyczki oraz odsetek następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2011 - 2015, zgodnie z zawartą umową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 102/10 (PDF, 58,02 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 102/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-10-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-10-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-08