Zarządzenie Nr 105/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie druku kart do głosowania w wyborach do rady gminy Mielnik oraz wójta Gminy Mielnik.

Na podstawie art. 23 ust. 2 Ordynacji wyborczej oraz art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzam co następuje:

§ 1. W ramach obsługi administracyjnej terytorialnej komisji wyborczej i w porozumieniu z tą komisją powołuję zespół w składzie:

- Piotr Wysocki - Sekretarz Gminy,
- Iwona Paździora-Patkowska - inspektor Urzędu Gminy,
- Ewelina Łuniewska - stażysta w Urzędzie Gminy,

do dokonania druku kart do głosowania w ramach małej poligrafii w wyborach do rady gminy oraz wójta gminy, zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi wzorami.

§ 2. Nakład drukowanych kart dla poszczególnych okręgów wyborczych, nakład druku kart do głosowania dla wyborów wójta określi Gminna Komisja Wyborcza.

§ 3. Druk kart do głosowania odbędzie się w dniu 12 listopada br., w godzinach urzędowania.

§ 4. Wydrukowane karty do głosowania po ich zapakowaniu i oznaczeniu pozostaną w depozycie Urzędu do czasu ich przekazania Obwodowym Komisjom Wyborczym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 105/10 (PDF, 55,1 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 105/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie druku kart do głosowania w wyborach do rady gminy Mielnik oraz wójta Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-11-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-11-25