Zarządzenie Nr 106/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011 – 2016 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 106/10 (PDF, 92,76 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 106/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 (pełna treść wraz załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-11-25