Zarządzenie Nr 2/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich jednostkach według stanu na dzień 27 grudnia 2010r. drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Beata Jonio-Nikitorowicz - Przewodniczący
2) Mirosław Kadej - Członek
3) Zbigniew Parafiniuk - Członek
4) Michał Suszyński - Członek

Inwentaryzację w OSP Moszczona Królewska i OSP Tokary przeprowadzi komisja w składzie trzyosobowym z wyłączeniem osoby odpowiedzialnej.

§ 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 27 grudnia 2010 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 30 grudnia 2010 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 2/10 (PDF, 58,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-31