Zarządzenie Nr 86/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009r.

     Na podstawie art. 197 pkt. 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy (PDF, 351,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009r. (pełna treść wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-03-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-03-17