Zarządzenie Nr 89/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

     Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/132/09 z dnia 17 grudnia 2009r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 42.729zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – 42.729zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 42.729zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4010 – 500zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4110 – 76zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4120 – 12zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 – 250zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 – 41.891zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-115/2010 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

§ 2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 19.800 zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 14.187.710zł
Wydatki ogółem: 20.021.289zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.833.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł
3) zaciąganych pożyczek - 1.560.000zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 89/10 (PDF, 64,7 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 89/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. (pełna wersja wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-05-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-05-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-05-14