Zarządzenie Nr 91/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

     Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w składzie:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wilanowie:

1) Bogusław Harbaszewski,
2) Alina Bukrewicz,
3) Bożena Brzezińska,
4) Mikołaj Kapelko,
5) Anna Pura,
6) Anna Soszko,
7) Małgorzata Joanna Szymańska,
8) Ewelina Kamieńska,
9) Eugeniusz Wysocki.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mielniku:

1) Justyna Koc,
2) Joanna Bukrewicz,
3) Karolina Brzezińska,
4) Katarzyna Wierzba,
5) Dariusz Adamczuk,
6) Dorota Daniluk,
7) Łarysa Kierkowicz,
8) Mariusz Hyndza,
9) Urszula Gniadek.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Moszczonie Królewskiej:

1) Krzysztof Harbaszewski,
2) Mateusz Bukrewicz,
3) Sylwia Omelczuk,
4) Mikołaj Strapko,
5) Jan Pura,
6) Monika Lewkowicz,
7) Jerzy Kierkowicz,
8) Galina Panasiuk,
9) Alina Szpakowska

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz przekazaniu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 91/10 (PDF, 60,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 91/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-02