ZARZĄDZENIE NR 95/10
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 04 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 9g ust 2 i art. 91d pkt 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 ze zmianami) , zarządzam co następuje :

§ 1

Powołuję komisje egzaminacyjne dla przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w następującym składzie  :

1.Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela wychowania fizycznego :

1) Beata Jonio-Nikitorowicz   - Przewodnicząca Komisji
2) Jolanta Malinowska – Członek –przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk – Członek –Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Eugeniusz Wołkowycki – Członek – Ekspert
5) Hanna Konopka – Członek – Ekspert

2. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela języka polskiego :

1) Beata Jonio-Nikitorowicz   - Przewodnicząca Komisji
2) Jolanta Malinowska – Członek –przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk – Członek –Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Eugeniusz Wołkowycki – Członek – Ekspert
5) Hanna Konopka – Członek – Ekspert

3. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela języka niemieckiego :

1) Beata Jonio-Nikitorowicz   - Przewodnicząca Komisji
2) Jolanta Malinowska– Członek –przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk – Członek –Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Hanna Konopka –Członek – Ekspert
5) Małgorzata Lech – Członek Ekspert

§ 2

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 95/10 (PDF, 35,56 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie nr 95/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pełny tekst wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-08-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-10