Zarządzenie Nr 96/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 sierpnia 2010r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.
       2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 96/10 (PDF, 31,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

  • 96/10 (załącznik) (PDF, 38,5 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 sierpnia 2010r. (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-08-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-30