ZARZĄDZENIE NR 97/10
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.

     Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku, stanowiącą załączniki 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 97/10 (PDF, 183,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 97/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r. (pełna treść zarządzenia)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-08-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-30