Zarządzenie Nr 98/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  przyznanie uczniom pomocy  na zakup podręczników

     Na podstawie art. 90b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z  2004r Nr 256,poz.2572 z późn. zmianami), w związku z § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz.612),  z a r z ą d z a m  co następuje ;

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 – do dnia 15 września 2010 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 98/10 (PDF, 23,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 98/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-08-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-30