Zarządzenie Nr 12/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługi wykonania, dostawy i montażu stelaży drewnianych (część I) oraz wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych na stelażach (część II)".

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Usługi wykonania, dostawy i montażu stelaży drewnianych (część I) oraz wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych na stelażach (część II)", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący
2) Małgorzata Kryńska - sekretarz
3) Kamil Markiewicz - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Postępowanie przeprowadzane jest w ramach projektu pn.: "Budowa szlaku informacyjnego poprzez ustawienie tablic informacyjnych w punktach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Mielnik", realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00269-6930-UM1040541/14 z 05.02.2015r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 12/15 (PDF, 101,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługi ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-09