Zarządzenie Nr 13/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015".

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015", w następującym składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - przewodniczący
2) Tomasz Gorochowicz - sekretarz
3) Ewa Klimaszewska - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 13/15 (PDF, 97,53 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Zakup ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-11