Zarządzenie Nr 19/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 135, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tym zakresie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 19/15 (PDF, 95,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-23