Zarządzenie Nr 20/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do prowadzenia postępowań i przyznawania Karty Dużej Rodziny.

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 9 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1863, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, upoważniam  pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku, do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 20/15 (PDF, 96,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do prowadzenia postępowań i przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-23