Zarządzenie Nr 22/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330, zm. poz. 613 z 2014r. poz. 768, poz. 1100 z 2015r. poz. 4), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Katarzyna Bajena- Przewodniczący,
2) Anna Terebun - Członek,
3) Zbigniew Sawczuk - Członek.

§ 3. 1) Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 25 lutego 2015 roku;

2) Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 marca 2015 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 22/15 (PDF, 95,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-24