Zarządzenie Nr 23/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; zm. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406; zm. z 2014r. poz.423) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2014r. poz. 1502), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Pana Michała Łukasza Baranowskiego na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji na okres oznaczony w § 2.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 23/15 (PDF, 98,61 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-26