Zarządzenie Nr 24/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez gminę mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik"

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez gminę mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz
3) Wiesława Koźluk - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 24/15 (PDF, 100,65 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpiecz ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-10