Zarządzenie Nr 28/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518; z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 28/15 (PDF, 173,59 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-30