Zarządzenie Nr 29/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112; z późn. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zapewniam na terenie Gminy Mielnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów wyborczych komitetów wyborczych na tablicach informacyjnych Gminy rozmieszczonych w miejscowościach na terenie gminy.

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2. Zakazuję umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych na wiatach przystankowych na terenie gminy Mielnik.

§ 3. Plakaty i hasła nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Mielnik, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 29/15 (PDF, 98,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-30