Zarządzenie Nr 31/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przestrzegania postanowień nowego Regulaminu zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Do zapoznania pracowników z treścią Regulaminu zobowiązuje Sekretarza Gminy Mielnik.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz zarządzenie nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 5. § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 31/15 (PDF, 1,01 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-04-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-04-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-04-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-04-16