Zarządzenie Nr 33/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois w Mielniku".
 

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:
 

§1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois w Mielniku", w następującym składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - przewodniczący
2) Tomasz Gorochowicz - sekretarz
3) Ewa Klimaszewska - członek

§2. Zarządzenie odnosi się do zapytania ofertowego pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois w Mielniku", ogłoszonego dnia 15.04.2015r.

§3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 33/15 (PDF, 100,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2015-04-23

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2015-04-23

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2015-04-23

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2015-04-23