Zarządzenie Nr 34/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2014r.

     Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2014 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 34/14 (PDF, 2,58 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2014r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-04-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-04-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-04-24