Zarządzenie Nr 36/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji okręgowej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

     Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o iznach rolniczych (Dz. U. z 2014r., poz. 1079) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik, w składzie:

  1. Urszula Gniadek- Przewodniczący,
  2. Elżbieta Szymańska- Zastępca,
  3. Marta Patrycja Koroluk- Członek,
  4. Katarzyna Wierzba- Członek,
  5. Łarysa Kierkowicz- Członek,
  6. Małgorzata Joanna Szymańska-Członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 36/15 (PDF, 97,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji okręgowej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-04-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-04-30