Zarządzenie Nr 39/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w dniu 28 maja 2015r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nr 5281/5, 5405/7, 6114/35 położonych w Mielniku oraz nieruchomości nr 168 położonej w Tokarach, stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1. Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący,
2. Małgorzata Kryńska- członek,
3. Katarzyna Bajena- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 39/15 (PDF, 97,59 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-05-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-05-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-05-22