Zarządzenie Nr 42/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 2012 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 2-4 oraz §10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406), dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury określa się wzory dokumentów dotyczących tego rejestru:

1) wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Mielnik składa się wg wzorów dokumentów określonych w §1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 42/15 (PDF, 450,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-06-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-23