Zarządzenie Nr 43/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/13/15 z dnia 30 stycznia 2015r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 27.429.909zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.810.410zł
- majątkowe w wysokości 9.619.499zł

Wydatki ogółem 29.979.909zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.178.283zł
- majątkowe w wysokości 13.801.626zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.550.000zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 43/15 (PDF, 320,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-29