Zarządzenie Nr 46/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2015 rok

     Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885; z późn. zm.) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu Gminy Mielnik z dnia 1 czerwca 2015 roku oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych.
2) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych.
3) Kierownikowi referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 46/15 (PDF, 186,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2015 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-07-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-07-22